Sertifisering

Samsvarsvurdering

Krav til drift av ulike typer inspeksjonsorganer

SOFT er eier av et sertifiseringsorgan som heter SOFT Sertifisering. Sertifiseringsorganet ble etablert i 2010. Pr. 31/12 2013 driver sertifiseringsorganet kun med sertifisering etter NS 9600 arbeid i tau.

 

Sertifisering: Sertifisering etter NS 9600 er en 3 parts sertifisering. Dette betyr at sertifiseringsorganet skal være uavhengig i alle henseende. Sertifiseringsorganet skal ikke la seg påvirke av andre parters behov på en slik måte at dette går utover sertifiseringsprosessen.

Sertifisering skjer normalt ved dokumentgjennomgang og måling av samvar med krav gitt i NS 9600. SOFT Sertifisering skal følge krav gitt i:

ISO NS-EN 17024:2012 "Generelle krav til organer for sertifisering av personer"

ISO NS-EN 17020:2012 "Krav til drift av ulike typer inspeksjonsorganer"