Organisering SOFT

 

Organisasjonskart SOFT

Org. kart SOFT

Styret i SOFT

Sivert Sande Styreleder
Håvard Fosse Styremedlem
Ingrid Thorsdal Styremedlem
Magnus Svellingen Styremedlem
Bjørn Jacques Styremedlem