NS 9610 Fallsikring

prNS 9610 Fallsikring - Arbeid i høyden - Utførelse og opplæring

prNS 9610 Fallsikring - Arbeid i høyden - Utførelse og opplæring, er nå ute på høring.

Registrer deg på Standard Norge sin hjemmeside og få tilgang til høringsutkastet samt mulighet for å komme med kommentarer.