Aktuelle saker

En TT-veteran i ConocoPhillips blir pensjonist

Magne Rydjord som er veteran og den mest erfarne Tilkomstteknikeren i Inspeksjonsavdelingen til ConocoPhillips blir pensjonist 16.juni 2016. En av de siste jobbene han utførte på Ekofisk var inspeksjon av flammetårnet på Ekofisk under den pågående vedlikeholdsstansen. Bildet viser Magne Rydjord (til høyre på bildet) og Vidar Kragseth fra Prezioso Linjebygg under inspeksjon av flammetårnet på Eldfisk 2/7B.

Arbeidskollegaer på Ekofisk ønsker sprekingen lykke til som pensjonist!

 

Bjørn V. Gunvaldsen

Les mer >

Skal du på Høydekonferansen 2016?

Høydekonferansen går av stabelen 3.november 2016 i Oslo, og du sparer 38,5 % ved å melde deg på nå!

 

Klikk her for mer info og påmelding

 

 

Les mer >

Generalforsamling 2016

Det har i dag vært avholdt generalforsamling i SOFT hos Oceaneering Asset Integrity AS i Bergen.

Mette Øverbø er valgt som ny styreleder. Håvard Fosse og Gisle Frydenlund ble valgt inn som nye styremedlemmer.

Styret i SOFT har i dag følgende sammensetning:

Mette Øverbø (Styreleder)

Håvard Fosse

Gisle Frydenlund

Bjørn Vidar Gunvaldsen

Martin Rødahl

Johan Kristian Dahl

 

SOFT ønsker de nye styremedlemmene velkommen!

Les mer >

Risikovurdering

Risikovurdering og hva som legges i dette er en stadig utfordrende problemstilling. De fleste av oss forstår ordet, men det kan være vanskelig å gi begrepet innhold.

Risikovurdering i vår sammenheng blir omtalt i forskrifter som har hjemmel i Arbeidsmiljøloven. Der har vi primært 2 forskrifter som omtaler risikovurdering:

  1. Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning
  2. Forskrift om utførelse av arbeid

I tillegg omtaler også Internkontrollforskriften risikovurdering.

Les mer >

NS 9600 blir minimumsnorm på norsk juristiksjon

Som en følge av at det i januar 2016 ble gjort endringer i kap. 17 Arbeid i høyden i Forskrift om utførelse av arbeid, ble det også publisert en ny veiledning. Veiledningen er utgitt av Direktoratet for Arbeidstilsynet, og i denne er nå NS 9600 Arbeid i tau blitt nevnt som minimumsnorm.

 

Les mer >

<> Neste >