Sikkerhetsinformasjon Petzl CROLL brystklemme

Sikkerhetsinformasjon Petzl CROLL brystklemme

Informasjon vedrørende Petzl CROLL B16 & B16AAA                                      

Følgende informasjonen er tiltenkt bedrifter og organisasjoner som bruker Petzl CROLL brystklemme regelmessig.  

For ytterligere informasjon, ta kontakt med Marius Olsen marius@varri.no