Info rundt EN 795

Info rundt EN 795

Det hersker en del forvirring rundt krav til festepunkt og EN 795 «Krav til forankringsanordninger:

EN 795 handler ikke om festepunkt og krav til disse, men forankringsanordninger. Med forankringsanordninger menes utstyr som festes til struktur, som så kan brukes til å sikre oss i.

Eksempler på dette er:

•   Slynger (fiber- og wireutstyr)
•   Horisontale systemer
•   Motvektsanordninger
•   Tripoder

Dette betyr videre at EN 795 har størst verdi for produsenter av utstyr og tekniske kontroll organer.  Disse sertifiserer produktet. Slike utstyrsstandarder har generelt 2 hoveddeler:

1.   Krav til utforming av utstyr
2.   Test metoder

Det er verdt å merke seg at EN 795 ble revidert i 2012. Der ble det gjort noen endringer. De viktigste endringene er innenfor testmetoder:

•     For metallkomponenter har man valgt å gå for statisk test over 3 minutter skal belastes med 12 kN. Sikkerhetsfaktor på 2 i forhold til maks belastning på falldemper (6kN) er lagt til grunn her.
•     For ikke-metalliske komponenter er statisk test kravet 18 kN.
•     Dynamiske tester er satt til 9 kN fangrykk. Når lasten (100 kg) henger i ro, skal det legges til ytterligere 200 kg i 3 minutter uten at det oppstår deformasjon.

Mange tenker at EN 795 definerer krav til festepunkt i Europa. Dette er ikke tilfelle. Den beskriver kun utstyr som skal brukes til forankring til struktur eller annet underlag. Når vi kjøper dette utstyret og EN 795 står i brukerveiledning, så er dette godkjent utstyr.

Det finnes heller ingen krav til styrke på festepunkt i direktiver fra EU. Men det kan være nasjonale krav. Dette gjøres blant annet i Tyskland.  NS 9600 Arbeid i tau har også definert krav til festepunkt.

 Mange trekker en logisk slutning og sier at man skal stille samme krav til festepunkt som til forankringsanordninger. Nå er det ikke heller gitt at når vi selv vurderer festepunkt i struktur, med sikkerhet kan si at strukturen tåler eksempelvis 10 kN eller 15 kN. Vi bruker stadig vekk usertifiserte (egenkontrollerte) festepunkt.

Når vi driver med arbeid i tau er det naturlig å forholde seg til 15 kN som er krav i NS 9600. Men vi må da også regne med at andre ikke er enig i våre praksiser. Vi vet at i Tyskland opererer de med 6 kN som minimumskrav på stillas. Dette ser ut til å være et testkrav. Da er det en sikkerhetsmargin på 1,5 (9kN).

Håper dette setter EN 795 i perspektiv. Alt koker ned til kompetanse og risikovurdering før man bruker denne type utstyr. Kravene i standardene gir oss en pekepinn hvor sterkt utstyret er.

Men som sagt 15 kN for festepunkt er en god regel, mener SOFT. Da har vi innbakt en sikkerhetsfaktor med tanke på potensielle feilvurderinger.

Ta gjerne kontakt med oss dersom det er spørsmål rundt dette.