Traingportal Competence days 2014

Så er det klart for Trainingportal Competence days 2014.

Tore Rønstad stiller som foredragsholder fra SOFT og vil her benytte anledningen til å snakke om opplæring innen fallsikring.

 

Soft har sterke meninger om hvordan fallsikringsopplæring bør foregå, og som en konsekvens av dette ønsker soft å lage en bransjestandard for dette.

Begivenheten arrangeres av Mintra Trainingportal (Portal for e-læring)

Dato: 29-30 April 2014

Sted: Quality Airport Hotel, Stavanger.

Mer informasjon og program for dagene.