Høydekonferansen over for denne gang.

Høydekonferansen over for denne gang.

Da er vi tilbake igjen på kontoret etter Høydekonferansen som gikk av stabelen i Stavanger 1. og 2. April 2014. Det ble holdt mange gode foredrag fra bransjeorganisasjoner, samarbeids og standardiseringsorgan og myndigheter.

Et fellestrekk for alle som foreleste var fokus på HMS, risikovurdering og fallende gjenstander. Tore Rønstad, Fagleder i SOFT var en av foreleserne og kunne avsløre at SOFT arbeider med å opprette en bransjestandard inn mot Fallsikring. Det oppleves stor variasjon i kvalitet på fallsikringskurs som kjøres rundt om, og er dermed behov for en standard som sikrer at personell får en trygg og god opplæring både teoretisk og praktisk.

Under årets Høydekonferanse ble det også delt ut en HMS pris. Vinneren av denne ble Ragnar Vidum, som gjennom flere år har sittet som representant for Standard Norge i den tekniske komiteen CEN/TC 160-Protection against fall from height including working belts. Begrunnelsen for dette er blant annet Vidums brennende engasjement for å få opprettet standarder innenfor opplæring i bruk av personlig verneutstyr. Dette har han jobbet aktivt med både nasjonalt og internasjonalt.

Høydekonferansen ble ledet av Chul Christian Aamodt, ansvarlig redaktør for nettavisen enerWe. Og på enerWe.no kan du lese mer og se bilder fra konferansen.