Aktuelle saker

Beerenberg deltok på Petzl RopeTrip 2014.

Vi gratulerer Marcus Wennerstrand, Ragnar Sælø og Martin Norlander, som alle er sikringsledere fra Beerenberg, med 12.plass av hele 31 lag i Petzl RopeTrip 2014. Dette er bra jobbet!

For å kunne delta, måtte alle deltagere gjennom en test, og alt utstyr ble kvalitetssjekket. Selve konkurransen var delt inn i fire deler; tre individuelle oppgaver og en gruppeoppgave.

Les mer >

HMS-pris-2015

HMS-pris – Foreslå kandidat

Hvem fortjener HMS-prisen for 2015?

Høydekonferansens HMS-pris skal tildeles en person eller en bedrift som har utmerket seg når det gjelder sikkert arbeid i høyden. Jurien for Høydekonferansens HMS-pris består av medlemmene i programkomitéen for konferansen.Les mer >

Oppdatert sikkerhetsinformasjon Petzl CROLL brystklemme

Informasjon til kunder om bruk av Petzl CROLL B16 og B16AAA i korroderende miljøer

 

Informasjonen som følger er tiltenkt profesjonelle brukere av Petzl CROLL brystklemme.

Denne oppdateringen er basert på pressemeldingen som ble publisert 17.mars 2014 på Petzl sine hjemmesider.

Les mer >

Lyst til å jobbe som eksaminator?

SOFT Sertifisering (SSE) er et sertifiseringsorgan som sertifiserer etter NS 9600 Arbeid i tau. I denne sertifiseringsordningen er SSE avhengig av å bruke eksaminatorer. Det er 6 Sertifiserte opplæringsbedrifter på 5 forskjellige lokasjoner. Disse er: Riga, Stavanger, Bergen, Molde og Åndalsnes. Vi er i dag 20 deltidsansatte eksaminatorer i SSE

SSE har som mål å ha eksaminatorer i nærområdene til kursbedriftene. I den forbindelse søker vi om:

Eksaminator(er) boende i Stavanger regionen og omegn!

Les mer >

Info rundt EN 795

Det hersker en del forvirring rundt krav til festepunkt og EN 795 «Krav til forankringsanordninger:

EN 795 handler ikke om festepunkt og krav til disse, men forankringsanordninger. Med forankringsanordninger menes utstyr som festes til struktur, som så kan brukes til å sikre oss i.

Les mer >

<> Neste >