Nye styremedlemmer i SOFT

Under generalforsamlingen på Gardermoen 14. mai ble det valgt inn 3 nye styremedlemmer i SOFT styret. Disse er:

Helge Lervold
Jørn O. Halvorsen
Martin Rødahl

Styret i SOFT består nå av følgende personer:

Styreleder:
Sivert Sande

Styremedlemmer:
Marcus Brevik
Torstein Bringaker
Bjørn Vidar Gunvaldsen
Baste Tveito
Terje Egeland
Helge Lervold
Jørn O. Halvorsen
Martin Rødahl

SOFT ønsker de nye styremedlemmene velkommen