Aktuelle saker

 

Nye styremedlemmer i SOFT

Under generalforsamlingen på Gardermoen 14. mai ble det valgt inn 3 nye styremedlemmer i SOFT styret. Disse er:

Helge Lervold
Jørn O. Halvorsen
Martin Rødahl

Les mer >