Aktuelle saker

NS 9600 er blitt en del av Aktivitetsforskriften innen petroleumsregelverket.

Ptil har hittil henvist til Forskrift om utførelse av arbeid (Arbeidstilsynet) ved arbeid i høyden og tilkomstteknikk. For noen har dette vært vanskelig å forstå, særlig siden det står at kapittel 17 i Forskrift om utførelse av arbeid er unntatt petroleumsvirksomheten.

Nå er dette endret. Ptil har gjennom revisjon av sitt eget regelverk nå henvist til NS 9600 Arbeid i tau som en såkalt pre-akseptert løsning, på samme måte som Arbeidstilsynet gjør.

Henvisning står i veiledningen til selve Aktivitetsforskriften under §21 Kompetanse. Veiledninger brukes som verktøy for å forstå hensikt med forskriften.

Årsak til at det pekes på NS standarder er den samme som for NORSOK, EN og ISO. Man kan som myndighet kun peke på standarder som er en del av en offisiell sammenheng, i denne sammenheng Standard Norge. Standard Norge har som mandat å utvikle standarder for det norske samfunn. Andre kjente standarder er eid og forvaltet av medlemmer og er utenfor myndigheters kontroll.

Andre TT systemer må derfor nå bevise at det er et samsvar opp mot NS 9600,- både når det gjelder kompetanse på personell og utførelse. Dersom man er sertifisert, har man et sertifikat på at så er tilfelle.

Dette betyr at det er i utgangspunktet like konkurranseforhold når det gjelder sikkerhet og kompetanse innenfor tilkomstteknikk. Dette er bra for våre medlemmer og for disiplinen tilkomstteknikk. 

Les mer >
 

Farlig arbeid i høyden

Rapport fra Arbeidstilsynet vedrørende arbeid i høyden 2017. Rapporten fokuserer på manglende risikovurdering ved arbeid i høyden samt mangelfulle stillaser.

Av om lag 1600 tilsyn, ble 1000 virksomheter stanset på grunn av overhengende fare for liv og helse.

Les rapporten i sin helhet her: Farlig arbeid i høyden

 

 

Les mer >

Sikkerhetsvarsel for Aak Safety Smartkniv i Smartline sett

AAK Safety AS har oppdaget en mulighet for uønsket hendelse som følge av sammenstilling av redningskniv og smartline i våre Smartlinesett. Derfor sender vi ut følgende sikkerhetsinformasjon for Smartliner produsert etter dato: 01.05.2017

Last ned PDF her eller gå til AAK Safety As sin hjemmeside Sikkerhetsvarsel

Les mer >

Tror du vi har en SOFT-Standard?

"I dag har vi ikke noen SOFT standard lenger. I 2010 ble NS 9600 publisert. I NS 9600 står det ikke noe om SOFT, og SOFT har heller ikke noe eierskap i standarden. Standarden eies og selges av Standard Norge."

Les mer >
 

Statusrapport 2017

Denne rapporten har fokus på tilløp – hendelser - ulykker som har oppstått i en gitt periode.

I tillegg har vi bestemt oss for å utvide rapporten til å omhandle andre trender innen Tilkomstteknikk. Flere av medlemmene har etterspurt statistikk som sier noe om annen utvikling i bransjen.

Målsetting for disse rapportene er at de skal være offentlig tilgjengelige for alle, og bidra til informasjon og læring. Læring for å gjøre arbeidsdagen til den enkelte operatør tryggest mulig. Men annet HMS personell skal også finne nyttig informasjon her. Videre vil vi beskrive trender som kan bidra til å bedre forstå bakenforliggende årsaker.

Materialet er hentet fra innrapporterte hendelser i CertaSoft samt andre rapporter sendt til oss i løpet av året.

Statusrapporten kan leses i sin helhet her: Statusrapport 2017

Les mer >

<> Neste >