SOFT - Samarbeidsorganet for tilkomstteknikk

Samarbeidsorganet for tilkomstteknikk (SOFT) er en bransjeorganisasjon for leverandører og brukere av arbeid i tau (tilkomstteknikk).

SOFT er en nøytral og uavhengig medlemsorganisasjon som har til formål å fremme sikkerhet og kvalitet ved utførelse av tilkomstteknikk spesielt og arbeid i høyden generelt. SOFT har i underkant av 40 medlemsbedrifter.

SOFT har bidratt til at vi i Norge har en nasjonal standard for arbeid i tau. For å ivareta sertifiseringsordningen i "NS 9600 - Arbeid i tau" har SOFT etablert et sertifiseringsorgan - SOFT Sertifisering AS.

SOFT vil arbeide for å ivareta norske interesser i den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN og bidra til økt samarbeid med internasjonale organisasjoner, blant annet gjennom ECRA

CertaSoftMAPP

 

 

CeraSoft APP

Alt sertifisert personell har tilgang til sertifikat, timer og assistentperiode i CertaSoft APP

 

 

 

Fremmer sikkerhet og kompetanse

Risikovurdering

Risikovurdering

Risikovurdering og hva som legges i dette er en stadig utfordrende problemstilling. De fleste av oss forstår ordet, men det kan være vanskelig å gi begrepet innhold.

Risikovurdering i vår sammenheng blir omtalt i forskrifter som har hjemmel i Arbeidsmiljøloven. Der har vi primært 2 forskrifter som omtaler risikovurdering:

  1. Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning
  2. Forskrift om utførelse av arbeid

I tillegg omtaler også Internkontrollforskriften risikovurdering.

Les mer
NS 9600 blir minimumsnorm på norsk juristiksjon

NS 9600 blir minimumsnorm på norsk juristiksjon

Som en følge av at det i januar 2016 ble gjort endringer i kap. 17 Arbeid i høyden i Forskrift om utførelse av arbeid, ble det også publisert en ny veiledning. Veiledningen er utgitt av Direktoratet for Arbeidstilsynet, og i denne er nå NS 9600 Arbeid i tau blitt nevnt som minimumsnorm.

 

Les mer